ตัวชี้วัดที่ 045: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Map

ร้อยละ

60.17

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 58.00 >= 58.00 >= 58.00 >= 58.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 60.17

จำนวนที่ผ่าน

8 61.54%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 38.46%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 58.00)Q2 (>= 58.00)Q3 (>= 58.00)Q4 (>= 58.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,7172,54659.1864.9267.4467.442022-07-04 13:32:10
เขตฯ 021,3372,51647.2450.5553.1453.142022-07-04 13:35:37
เขตฯ 036621,14858.6752.7057.6757.672022-07-04 13:35:07
เขตฯ 041,2952,88744.2146.3244.8644.862022-07-04 13:13:50
เขตฯ 057841,19963.0863.1965.3965.392022-07-04 13:38:35
เขตฯ 069381,36468.7568.5668.7768.772022-07-04 13:14:18
เขตฯ 072,0814,23142.0047.3249.1849.182022-07-04 13:26:36
เขตฯ 082,7904,63158.2060.6160.2560.252022-07-04 13:44:12
เขตฯ 091,6512,37163.4465.1969.6369.632022-07-04 13:18:12
เขตฯ 101,9432,62169.5069.3074.1374.132022-07-04 13:28:06
เขตฯ 111,2921,65074.5677.2478.3078.302022-07-04 13:41:07
เขตฯ 121,2922,54938.7547.0150.6950.692022-07-04 13:43:47
เขตฯ 1328531392.1189.7491.0591.052022-07-04 13:44:31
 18,06730,026    60.17      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ, เสียชีวิต, ปรับเปลี่ยนการรักษา หรือ บำบัดโดย Methadone (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 58
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-04 13:44:31
Update: กรุงเทพมหานคร

by นายณัฐชัย อัมพร

2022-07-04 13:44:12
Update: บึงกาฬ

by นายณัฐชัย อัมพร

2022-07-04 13:43:47
Update: นราธิวาส

by นายณัฐชัย อัมพร

2022-07-04 13:43:24
Update: ยะลา

by นายณัฐชัย อัมพร

2022-07-04 13:43:04
Update: ปัตตานี

by นายณัฐชัย อัมพร

log