ตัวชี้วัดที่ 045: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Map

ร้อยละ

63.75

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 58.00 >= 58.00 >= 58.00 >= 58.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 63.75

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 58.00)Q2 (>= 58.00)Q3 (>= 58.00)Q4 (>= 58.00)FilesLast update
เขตฯ 012,1673,27766.1359.1864.9267.4466.132022-10-03 09:56:15
เขตฯ 022,4144,09958.8947.2450.5553.1458.892022-10-03 10:03:34
เขตฯ 031,0521,70061.8858.6752.7057.6761.882022-10-03 09:59:48
เขตฯ 041,5993,55245.0244.2146.3244.8645.022022-10-03 09:37:06
เขตฯ 051,0511,56867.0363.0863.1965.3967.032022-10-03 10:36:05
เขตฯ 061,2431,88865.8468.7568.5668.7765.842022-10-03 09:37:35
เขตฯ 073,2185,49058.6242.0047.3249.1858.622022-10-03 09:46:34
เขตฯ 083,9456,07864.9158.2060.6160.2564.912022-10-03 10:42:52
เขตฯ 092,7643,78473.0463.4465.1969.6373.042022-10-03 09:41:31
เขตฯ 103,1683,96179.9869.5069.3074.1379.982022-10-03 09:51:43
เขตฯ 111,5692,12873.7374.5677.2478.3073.732022-10-03 10:39:21
เขตฯ 121,6943,24252.2538.7547.0150.6952.252022-10-03 10:42:30
เขตฯ 1335639290.8292.1189.7491.0590.822022-10-03 10:43:11
 26,24041,15963.75      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ, เสียชีวิต, ปรับเปลี่ยนการรักษา หรือ บำบัดโดย Methadone (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 58
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-03 10:43:11
Update: กรุงเทพมหานคร

by นายณัฐชัย

2022-10-03 10:42:52
Update: บึงกาฬ

by นายณัฐชัย

2022-10-03 10:42:30
Update: นราธิวาส

by นายณัฐชัย

2022-10-03 10:42:02
Update: ยะลา

by นายณัฐชัย

2022-10-03 10:41:32
Update: ปัตตานี

by นายณัฐชัย

log