ตัวชี้วัดที่ 006.2: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

Map

ร้อยละ

98.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 95.00 >= 95.00 >= 98.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.15

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 95.00)Q3 (>= 95.00)Q4 (>= 98.00)FilesLast update
เขตฯ 0176976600099.6199.4899.6199.612022-10-06 13:54:37
เขตฯ 0242641800098.1286.1597.6598.122022-10-06 13:56:02
เขตฯ 0342041000097.6290.4891.4397.622022-10-06 14:04:19
เขตฯ 0471363900089.6244.1847.9789.622022-10-06 14:02:37
เขตฯ 0563563200099.5396.3898.7499.532022-10-06 14:00:21
เขตฯ 0653152900099.6298.8799.6299.622022-10-06 14:02:17
เขตฯ 07660660000100.00100.00100.00100.002022-10-06 14:05:09
เขตฯ 08644644000100.0099.84100.00100.002022-10-06 14:07:55
เขตฯ 0976175500099.2198.0399.0899.212022-10-06 14:07:41
เขตฯ 10613613000100.00100.00100.00100.002022-10-06 14:08:44
เขตฯ 1151850600097.6897.3097.4997.682022-10-06 14:09:58
เขตฯ 1256554900097.1787.7997.1797.172022-10-06 14:11:01
เขตฯ 13------
 7,2557,12100098.15     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2565 (ตำบล)

B = จำนวนตำบลใหม่ที่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2565 (ตำบล)

C = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินปีงบประมาณ 2559 – 2564 (ตำบล)

D = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินและรับรองซ้ำ (RE–Accreditation) ในปีงบประมาณ 2565 (ตำบล)

E = จำนวนตำบลทั้งหมด (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/E)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 98
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-06 14:11:01
Update: นราธิวาส

by รัชนี

2022-10-06 14:10:55
Update: ยะลา

by รัชนี

2022-10-06 14:10:50
Update: ปัตตานี

by รัชนี

2022-10-06 14:10:42
Update: พัทลุง

by รัชนี

2022-10-06 14:10:37
Update: ตรัง

by รัชนี

log