ตัวชี้วัดที่ 006.2: ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

Map

ร้อยละ

93.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 95.00 >= 95.00 >= 98.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.58

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 95.00)Q3 (>= 95.00)Q4 (>= 98.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0176976600099.4899.6199.612022-07-12 10:47:26
เขตฯ 0242641600086.1597.6597.652022-07-12 10:49:28
เขตฯ 0342038400090.4891.4391.432022-07-12 10:51:05
เขตฯ 0471334200044.1847.9747.972022-07-12 10:53:03
เขตฯ 0563562700096.3898.7498.742022-07-12 10:55:07
เขตฯ 0653152900098.8799.6299.622022-07-12 10:58:11
เขตฯ 07660660000100.00100.00100.002022-07-12 10:58:57
เขตฯ 0864464400099.84100.00100.002022-07-12 11:00:49
เขตฯ 0976175400098.0399.0899.082022-07-12 11:01:46
เขตฯ 10613613000100.00100.00100.002022-07-12 11:04:44
เขตฯ 1151850500097.3097.4997.492022-07-12 11:05:50
เขตฯ 1256554900087.7997.1797.172022-07-12 11:12:43
เขตฯ 13------
 7,2556,789000   93.58      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2565 (ตำบล)

B = จำนวนตำบลใหม่ที่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2565 (ตำบล)

C = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินปีงบประมาณ 2559 – 2564 (ตำบล)

D = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินและรับรองซ้ำ (RE–Accreditation) ในปีงบประมาณ 2565 (ตำบล)

E = จำนวนตำบลทั้งหมด (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/E)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 98
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-12 11:12:43
Update: สงขลา

by รัชนี บุญเรืองศรี

2022-07-12 11:12:35
Update: สตูล

by รัชนี บุญเรืองศรี

2022-07-12 11:12:10
Update: ตรัง

by รัชนี บุญเรืองศรี

2022-07-12 11:06:32
Update: พัทลุง

by รัชนี บุญเรืองศรี

2022-07-12 11:06:26
Update: ปัตตานี

by รัชนี บุญเรืองศรี

log