ตัวชี้วัดที่ 044: อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

Map

ร้อยละ

0.23

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 0.30 - >= 0.30
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.23

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 0.30)Q4 (>= 0.30)FilesLast update
เขตฯ 018,32660.070.050.072022-10-18 11:16:41
เขตฯ 027,542210.280.150.282022-10-18 11:16:45
เขตฯ 034,305200.460.260.462022-10-18 11:16:52
เขตฯ 0411,536430.370.210.372022-10-18 11:17:05
เขตฯ 0510,103300.300.120.302022-10-18 11:17:13
เขตฯ 0611,61580.070.010.072022-10-18 11:17:18
เขตฯ 076,342160.250.130.252022-10-18 11:17:24
เขตฯ 087,905230.290.110.292022-10-18 11:17:29
เขตฯ 0912,717360.280.110.282022-10-18 11:17:34
เขตฯ 106,173140.230.100.232022-10-18 11:17:38
เขตฯ 117,01360.090.010.092022-10-18 11:17:52
เขตฯ 125,93210.020.000.022022-10-18 11:17:57
เขตฯ 13--2022-05-05 15:38:00
 99,5092240.23    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual brain-dead organ donor) ปีงบประมาณ 2565 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (hospital death) ปีงบประมาณ 2564 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากอัตราส่วนในปี 2562 ของแต่ละเขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-18 11:17:57
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-18 11:17:52
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-18 11:17:38
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-18 11:17:34
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

2022-10-18 11:17:29
Update: อุดรธานี

by ADMIN

log