ตัวชี้วัดที่ 044: อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

Map

ร้อยละ

0.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 0.30 - >= 0.30
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.1

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 0.30)Q4 (>= 0.30)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018,32640.050.052022-05-05 15:38:31
เขตฯ 027,542110.150.152022-05-05 15:38:36
เขตฯ 034,305110.260.262022-05-05 15:38:41
เขตฯ 0411,536240.210.212022-05-05 15:38:46
เขตฯ 0510,103120.120.122022-05-05 15:38:51
เขตฯ 0611,61510.010.012022-05-05 15:38:57
เขตฯ 076,34280.130.132022-05-05 15:39:07
เขตฯ 087,90590.110.112022-05-05 15:39:13
เขตฯ 0912,717140.110.112022-05-05 15:39:18
เขตฯ 106,17360.100.102022-05-05 15:39:25
เขตฯ 117,01310.010.012022-05-05 15:39:32
เขตฯ 125,93200.000.002022-05-05 15:39:37
เขตฯ 13--2022-05-05 15:38:00
 99,509101  0.10      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual brain-dead organ donor) ปีงบประมาณ 2565 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (hospital death) ปีงบประมาณ 2564 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากอัตราส่วนในปี 2562 ของแต่ละเขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-05-05 15:39:37
Update: สงขลา

by Sorada Pattawan

2022-05-05 15:39:32
Update: สุราษฎร์ธานี

by Sorada Pattawan

2022-05-05 15:39:25
Update: อุบลราชธานี

by Sorada Pattawan

2022-05-05 15:39:18
Update: นครราชสีมา

by Sorada Pattawan

2022-05-05 15:39:13
Update: อุดรธานี

by Sorada Pattawan

log