ตัวชี้วัดที่ 042: ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ml/min/1.73 m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

66.68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.68

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 พฤศจิกายน 2565 12:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 66.00)FilesLast update
เขตฯ 0150,90377,26265.8865.882022-11-16 00:22:12
เขตฯ 0230,75845,71367.2967.292022-11-14 00:22:12
เขตฯ 0332,20845,20071.2671.262022-11-16 00:22:13
เขตฯ 0436,40552,88268.8468.842022-11-15 00:22:02
เขตฯ 0537,81654,71769.1169.112022-11-15 00:22:14
เขตฯ 0634,02550,05867.9767.972022-11-15 00:22:04
เขตฯ 0739,82362,24263.9863.982022-11-16 00:22:09
เขตฯ 0840,87164,29963.5663.562022-11-15 00:22:08
เขตฯ 0943,34465,17866.5066.502022-11-14 00:22:05
เขตฯ 1033,72952,41864.3564.352022-11-16 00:22:07
เขตฯ 1130,15644,20868.2168.212022-11-16 00:22:16
เขตฯ 1222,91835,09765.3065.302022-11-14 00:22:17
เขตฯ 13---
 432,956649,27466.68   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log