ตัวชี้วัดที่ 042: ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ml/min/1.73 m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

66.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.11

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 13 สิงหาคม 2565 12:22)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 66.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0145,31668,87365.8065.802022-08-13 00:22:11
เขตฯ 0227,75841,90266.2566.252022-08-13 00:22:13
เขตฯ 0330,11642,73570.4770.472022-08-13 00:22:12
เขตฯ 0432,85648,59767.6167.612022-08-13 00:22:02
เขตฯ 0533,47648,73968.6868.682022-08-13 00:22:15
เขตฯ 0630,86845,87467.2967.292022-08-13 00:22:04
เขตฯ 0735,96156,56163.5863.582022-08-12 00:22:08
เขตฯ 0838,87161,10163.6263.622022-08-13 00:22:19
เขตฯ 0938,62258,84365.6465.642022-08-13 00:22:06
เขตฯ 1030,54448,12263.4763.472022-08-13 00:22:07
เขตฯ 1127,60640,61467.9767.972022-08-13 00:22:17
เขตฯ 1219,45430,12264.5864.582022-08-13 00:22:18
เขตฯ 13---
 391,448592,083 66.11      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log