ตัวชี้วัดที่ 041: ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี Cancer Coordinator

Map

ร้อยละ

92.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.19

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 011616100.00100.002022-09-07 09:12:59
เขตฯ 0299100.00100.002022-09-07 09:12:59
เขตฯ 0377100.00100.002022-09-07 09:12:59
เขตฯ 041919100.00100.002022-09-07 09:13:00
เขตฯ 051616100.00100.002022-09-07 09:13:00
เขตฯ 061717100.00100.002022-09-07 09:13:00
เขตฯ 0788100.00100.002022-09-07 09:13:00
เขตฯ 081313100.00100.002022-09-07 09:13:01
เขตฯ 092424100.00100.002022-09-07 09:13:01
เขตฯ 101111100.00100.002022-09-07 09:13:01
เขตฯ 111111100.00100.002022-09-07 09:13:01
เขตฯ 12111291.6791.672022-09-07 09:13:01
เขตฯ 13152951.7251.722022-09-07 09:13:02
 17719292.19      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี Cancer Coordinator (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log