ตัวชี้วัดที่ 005: ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

Map

ร้อยละ

93.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 85.00 - >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.44

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 85.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 0123,32426,04289.5688.7689.562022-10-06 14:25:04
เขตฯ 0219,65421,25192.4992.5092.492022-10-06 14:27:46
เขตฯ 0318,67619,16397.4696.8697.462022-10-06 14:34:29
เขตฯ 0416,34718,32189.2390.1589.232022-10-06 14:41:36
เขตฯ 0516,29117,74591.8191.4291.812022-10-06 14:45:25
เขตฯ 0616,04116,35798.0792.3398.072022-10-06 14:51:53
เขตฯ 0758,57963,30992.5391.8592.532022-10-06 14:55:42
เขตฯ 0844,41147,85492.8192.2292.812022-10-06 15:00:01
เขตฯ 0955,50158,32995.1594.1095.152022-10-06 15:38:51
เขตฯ 1070,04874,23994.3593.7494.352022-10-06 15:17:05
เขตฯ 1117,95719,02894.3792.5094.372022-10-06 15:24:17
เขตฯ 1214,58715,86591.9488.4191.942022-10-06 15:37:18
เขตฯ 13---
 371,416397,50393.44    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไปนับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-06 15:38:51
Update: สุรินทร์

by รัชนี

2022-10-06 15:37:18
Update: พัทลุง

by รัชนี

2022-10-06 15:37:00
Update: ปัตตานี

by รัชนี

2022-10-06 15:36:22
Update: ตรัง

by รัชนี

2022-10-06 15:36:03
Update: สตูล

by รัชนี

log