ตัวชี้วัดที่ 005: ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

Map

ร้อยละ

92.94

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 85.00 - >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.94

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 85.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0122,50625,13288.7689.5589.552022-07-12 09:19:32
เขตฯ 0219,11620,69692.5092.3792.372022-07-12 09:32:21
เขตฯ 0318,08818,54996.8697.5197.512022-07-12 09:44:59
เขตฯ 0415,81517,66790.1589.5289.522022-07-12 09:48:25
เขตฯ 0515,54417,02791.4292.0491.292022-07-12 10:31:47
เขตฯ 0614,73915,92192.3392.5892.582022-07-12 10:01:48
เขตฯ 0756,99461,75091.8592.3092.302022-07-12 10:07:46
เขตฯ 0841,61045,09392.2292.2892.282022-07-12 10:10:51
เขตฯ 0953,91256,60794.1095.2495.242022-07-12 10:15:39
เขตฯ 1067,42571,51093.7494.2994.292022-07-12 10:18:37
เขตฯ 1117,19318,33592.5093.7793.772022-07-12 10:27:54
เขตฯ 1213,76815,50988.4188.7788.772022-07-12 10:31:14
เขตฯ 13---
 356,710383,796  92.94      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC หมายเหตุ : - ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไปนับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-12 10:31:47
Update: ประจวบคีรีขันธ์

by รัชนี บุญเรืองศรี

2022-07-12 10:31:14
Update: นราธิวาส

by รัชนี บุญเรืองศรี

2022-07-12 10:30:30
Update: ยะลา

by รัชนี บุญเรืองศรี

2022-07-12 10:30:11
Update: ปัตตานี

by รัชนี บุญเรืองศรี

2022-07-12 10:29:57
Update: พัทลุง

by รัชนี บุญเรืองศรี

log