ตัวชี้วัดที่ 003: เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100

Map

ร้อยละ

102.88

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 102.88

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 100.00)FilesLast update
ภาพรวมระดับประเทศ2,253,11721,901102.88102.882022-10-10 14:11:15
 2,253,11721,901102.88   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน)

B = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ (คะแนน)

สูตรคำนวณ A/B
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับสติปัญญา เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-10 14:11:15
Update: นนทบุรี

by อัญชิสา

log