ตัวชี้วัดที่ 002.2: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

85.03

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 85.03

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 15 พฤศจิกายน 2565 10:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 01127,718162,01678.8385.0784.7584.7778.832022-11-15 10:22:11
เขตฯ 0294,600107,66987.8690.8290.9090.9887.862022-11-15 10:22:13
เขตฯ 0370,80975,70593.5396.9596.8796.7493.532022-11-15 10:22:12
เขตฯ 0495,637124,49076.8278.9379.1879.3576.822022-11-15 10:22:04
เขตฯ 05122,686140,90387.0792.2191.4991.0187.072022-11-15 10:22:15
เขตฯ 06132,473159,09983.2688.0787.7787.6183.262022-11-14 10:22:05
เขตฯ 07139,827152,77591.5296.6996.4596.2691.522022-11-15 10:22:08
เขตฯ 08170,592194,20287.8493.8193.2092.7887.842022-11-15 10:22:18
เขตฯ 09182,165211,85685.9993.5293.2792.5285.992022-11-15 10:22:05
เขตฯ 10143,209169,57584.4592.8192.4891.5484.452022-11-15 10:22:06
เขตฯ 11135,666158,42185.6489.9789.8789.6485.642022-11-15 10:22:16
เขตฯ 12183,244223,25882.0885.5285.7286.3782.082022-11-15 10:22:18
เขตฯ 13---
 1,598,6261,879,96985.03      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก และจำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log