ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Map

อัตราต่อแสนประชากร

31.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 31.24

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01727,31929.0231.4725.6225.622022-07-12 16:10:24
เขตฯ 02716,88246.2134.0241.4641.462022-07-12 16:14:03
เขตฯ 03112,2670.0011.838.158.152022-07-12 16:13:41
เขตฯ 04826,53720.0833.0830.1530.152022-07-12 15:55:30
เขตฯ 05827,15148.3732.1329.4629.462022-07-12 16:17:37
เขตฯ 061943,59230.4050.0043.5943.592022-07-12 15:56:08
เขตฯ 07622,17311.4119.2827.0627.062022-07-12 16:05:07
เขตฯ 08426,7209.4010.6414.9714.972022-07-12 16:18:29
เขตฯ 09931,92040.6436.1528.2028.202022-07-12 16:00:07
เขตฯ 10523,27010.9218.3221.4921.492022-07-12 16:06:38
เขตฯ 11527,67118.9810.5118.0718.072022-07-12 16:21:30
เขตฯ 122340,95273.0971.0856.1656.162022-07-12 16:24:57
เขตฯ 13---
 102326,454    31.24      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100,000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-12 16:24:57
Update: นราธิวาส

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

2022-07-12 16:24:32
Update: ยะลา

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

2022-07-12 16:24:08
Update: ปัตตานี

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

2022-07-12 16:23:41
Update: พัทลุง

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

2022-07-12 16:23:07
Update: ตรัง

by วรรณชนก ลิ้มจำรูญ

log