ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Map

อัตราต่อแสนประชากร

28.51

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 28.51

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)FilesLast update
เขตฯ 011236,74232.6638.6931.4725.6232.662022-10-12 18:24:53
เขตฯ 02822,89534.9446.2134.0247.3934.942022-10-12 18:28:13
เขตฯ 03116,6546.000.0011.838.156.002022-10-12 18:27:49
เขตฯ 041436,48038.3830.1338.5937.6838.382022-10-25 12:31:34
เขตฯ 051037,22426.8648.3732.1329.4626.862022-10-12 18:31:21
เขตฯ 061960,00931.6630.4046.6639.0031.662022-10-12 18:11:25
เขตฯ 07630,36719.7611.4119.2827.0619.762022-10-12 18:19:44
เขตฯ 08836,96021.659.4010.6414.9721.652022-10-12 18:39:55
เขตฯ 091143,65325.2040.6436.1528.2025.202022-10-12 18:14:41
เขตฯ 10931,60428.4810.9218.3221.4928.482022-10-12 18:43:30
เขตฯ 11837,53421.3118.9810.5121.6821.312022-10-17 09:32:43
เขตฯ 122155,34937.9459.8053.3143.9537.942022-10-25 12:31:52
เขตฯ 13---
 127445,47128.51      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100,000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-25 12:31:52
Update: ปัตตานี

by วรรณชนก

2022-10-25 12:31:34
Update: พระนครศรีอยุธยา

by วรรณชนก

2022-10-17 09:32:43
Update: ระนอง

by วรรณชนก

2022-10-12 18:43:30
Update: อุบลราชธานี

by วรรณชนก

2022-10-12 18:39:55
Update: บึงกาฬ

by วรรณชนก

log