ตัวชี้วัดที่ 048.1: เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต ขึ้นไประหว่างผ่าตัดหรือ hollow viscus organ injury

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 1.00)Q2 (< 1.00)Q3 (< 1.00)Q4 (< 1.00)FilesLast update
เขตฯ 01002021-01-22 22:45:57
เขตฯ 02002021-01-22 22:45:59
เขตฯ 03002021-01-22 22:45:58
เขตฯ 04002021-01-22 22:45:52
เขตฯ 05002021-01-22 22:46:00
เขตฯ 06002021-01-22 22:45:52
เขตฯ 07002021-01-22 22:45:55
เขตฯ 08002021-01-22 22:46:03
เขตฯ 09002021-01-22 22:45:53
เขตฯ 10002021-01-22 22:45:56
เขตฯ 11002021-01-22 22:46:01
เขตฯ 12002021-01-22 22:46:02
เขตฯ 13---
 00       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) และเกิดภาวะแทรกซ้อน (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมด (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log