ตัวชี้วัดที่ 056: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ

Map

ร้อยละ

25.36

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3.00 - >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 25.36

จำนวนที่ผ่าน

10 90.91%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 9.09%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 3.00)Q4 (>= 5.00)FilesLast update
เขตฯ 017457.1428.5757.142021-10-18 11:01:23
เขตฯ 02--2021-01-13 11:16:01
เขตฯ 03--2021-01-13 11:16:01
เขตฯ 041400.000.002021-10-18 10:57:07
เขตฯ 054125.0025.0025.002021-10-18 11:01:53
เขตฯ 0622522.739.0922.732021-10-18 11:02:31
เขตฯ 072150.0050.0050.002021-10-18 11:02:44
เขตฯ 084375.0025.0075.002021-10-18 11:03:07
เขตฯ 0911100.000.00100.002021-10-18 11:03:23
เขตฯ 104375.0050.0075.002021-10-18 11:03:45
เขตฯ 114125.0025.0025.002021-10-18 11:03:57
เขตฯ 1211100.00100.00100.002021-10-18 11:04:16
เขตฯ 13751520.0017.3320.002021-10-18 10:59:28
 1383525.36    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ที่เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แห่ง)

B = จำนวนสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) หรือสถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ที่เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (154 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-18 11:04:16
Update: สงขลา

by ธานี

2021-10-18 11:03:57
Update: กระบี่

by ธานี

2021-10-18 11:03:45
Update: อุบลราชธานี

by ธานี

2021-10-18 11:03:37
Update: ยโสธร

by ธานี

2021-10-18 11:03:23
Update: นครราชสีมา

by ธานี

log