ตัวชี้วัดที่ 056: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ

Map

ร้อยละ

17.53

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3.00 - >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 17.53

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 3.00)Q4 (>= 5.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 017228.5728.572021-04-08 15:03:45
เขตฯ 02--2021-01-13 11:16:01
เขตฯ 03--2021-01-13 11:16:01
เขตฯ 041500.000.002021-04-08 15:06:54
เขตฯ 054125.0025.002021-04-08 15:07:55
เขตฯ 0634411.7611.762021-04-08 15:09:34
เขตฯ 072150.0050.002021-04-08 15:09:45
เขตฯ 084125.0025.002021-04-08 15:10:08
เขตฯ 092150.0050.002021-04-08 15:10:40
เขตฯ 104250.0050.002021-04-08 15:11:21
เขตฯ 114125.0025.002021-04-08 15:11:54
เขตฯ 1211100.00100.002021-04-08 15:12:07
เขตฯ 13771316.8816.882021-04-08 15:12:59
 15427  17.53      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ที่เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แห่ง)

B = จำนวนสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) หรือสถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ที่เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (154 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>