ตัวชี้วัดที่ 055: ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 0111100.00100.002021-10-07 16:27:00
เขตฯ 0211100.00100.002021-10-07 16:29:25
เขตฯ 0311100.00100.002021-10-07 16:27:34
เขตฯ 0411100.00100.002021-10-07 16:21:44
เขตฯ 0511100.00100.002021-10-07 16:31:51
เขตฯ 0622100.00100.002021-10-07 16:23:08
เขตฯ 0711100.00100.002021-10-07 16:25:55
เขตฯ 0822100.00100.002021-10-07 16:26:32
เขตฯ 0911100.00100.002021-10-07 16:24:15
เขตฯ 1011100.00100.002021-10-07 16:24:47
เขตฯ 1111100.00100.002021-10-07 16:32:31
เขตฯ 1211100.00100.002021-10-07 16:32:56
เขตฯ 13---
 1414100.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเมืองสมุนไพร ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดของแต่ละคลัสเตอร์ 3 ใน 4 ข้อ ()

B = จำนวนเมืองสมุนไพรทั้งหมด 14 จังหวัด ()

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-07 16:32:56
Update: สงขลา

by ชัยพร

2021-10-07 16:32:31
Update: สุราษฎร์ธานี

by ชัยพร

2021-10-07 16:31:51
Update: นครปฐม

by ชัยพร

2021-10-07 16:29:25
Update: พิษณุโลก

by ชัยพร

2021-10-07 16:27:34
Update: อุทัยธานี

by ชัยพร

log