ตัวชี้วัดที่ 054: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว

Map

ร้อยละ

59.32

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3.00 >= 4.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 59.32

จำนวนที่ผ่าน

3 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 3.00)Q3 (>= 4.00)Q4 (>= 5.00)FilesLast update
เขตฯ 01501428.0026.0028.002021-10-15 16:39:07
เขตฯ 02--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 03--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 04--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 05--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 0620410852.9452.9452.942021-10-15 16:39:26
เขตฯ 07--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 08--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 095400.000.002021-07-06 11:29:31
เขตฯ 10--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 1121819087.1686.7087.162021-10-15 16:39:51
เขตฯ 12--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 13---
 52631259.32     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2564 (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 526 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-15 16:39:51
Update: สุราษฎร์ธานี

by ธานี

2021-10-15 16:39:43
Update: ภูเก็ต

by ธานี

2021-10-15 16:39:26
Update: ชลบุรี

by ธานี

2021-10-15 16:39:07
Update: เชียงราย

by ธานี

2021-07-06 11:29:31
Update: บุรีรัมย์

by ธานี

log