ตัวชี้วัดที่ 054: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว

Map

ร้อยละ

29.28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 3.00 >= 4.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 29.28

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 3.00)Q3 (>= 4.00)Q4 (>= 5.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0150510.0010.002021-04-08 14:15:08
เขตฯ 02--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 03--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 04--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 05--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 0620410852.9452.942021-04-08 14:15:51
เขตฯ 07--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 08--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 09541935.1935.192021-04-08 14:16:07
เขตฯ 10--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 112182210.0910.092021-04-08 14:16:33
เขตฯ 12--2021-01-13 11:15:37
เขตฯ 13---
 526154   29.28      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2564 (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 526 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>