ตัวชี้วัดที่ 029: ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP for EID

Map

ร้อยละ

57.89

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 57.89

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-02021-01-22 22:40:14
เขตฯ 02-02021-01-22 22:40:15
เขตฯ 03-02021-01-22 22:40:15
เขตฯ 04-02021-01-22 22:40:09
เขตฯ 0510100.00100.00100.002021-03-27 21:07:26
เขตฯ 069111.1111.112021-04-03 06:04:52
เขตฯ 07-02021-01-22 22:40:12
เขตฯ 08-02021-01-22 22:40:19
เขตฯ 09-02021-01-22 22:40:10
เขตฯ 10-02021-01-22 22:40:12
เขตฯ 11-02021-01-22 22:40:18
เขตฯ 12-02021-01-22 22:40:19
เขตฯ 13---
 1911    57.89      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลระดับ A และ S ในเขตสุขภาพที่มีแผนดำเนินกิจการ อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (BCP for EIDs in Healthcare Facilities) (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ A และ S ในเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>