ตัวชี้วัดที่ 029: ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP for EID

Map

ร้อยละ

95.18

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.18

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.00100.002021-10-05 08:51:34
เขตฯ 026583.3383.3383.332021-10-05 08:51:35
เขตฯ 0355100.0080.00100.002021-10-05 08:51:35
เขตฯ 0488100.00100.00100.002021-10-05 08:51:28
เขตฯ 0510880.000.0080.0080.002021-10-05 08:51:37
เขตฯ 069888.8922.2288.8988.892021-10-05 08:51:28
เขตฯ 0744100.00100.00100.002021-10-05 08:51:31
เขตฯ 0877100.00100.00100.002021-10-05 08:51:39
เขตฯ 0955100.0060.00100.00100.002021-10-05 08:51:30
เขตฯ 1066100.00100.00100.002021-10-05 08:51:32
เขตฯ 1177100.00100.00100.002021-10-05 08:51:38
เขตฯ 1288100.000.00100.00100.002021-10-05 08:51:39
เขตฯ 13---
 837995.18      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลระดับ A และ S ในเขตสุขภาพที่มีแผนดำเนินกิจการ อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (BCP for EIDs in Healthcare Facilities) (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ A และ S ในเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-05 08:51:28
Update: สระแก้ว

by ทรงพล

log