ตัวชี้วัดที่ 028: ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-02021-01-22 22:39:54
เขตฯ 02-02021-01-22 22:39:56
เขตฯ 03-02021-01-22 22:39:55
เขตฯ 04-02021-01-22 22:39:49
เขตฯ 05-02021-01-22 22:39:57
เขตฯ 06-02021-01-22 22:39:49
เขตฯ 07-02021-01-22 22:39:52
เขตฯ 08-02021-01-22 22:40:00
เขตฯ 09-02021-01-22 22:39:50
เขตฯ 10-02021-01-22 22:39:53
เขตฯ 11-02021-01-22 22:39:58
เขตฯ 12-02021-01-22 22:39:59
เขตฯ 13---
 00           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลระดับ A และ S ในเขตสุขภาพ ที่มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการตามแนวปฏิบัติการ แพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) ตาม Key Step Assessment ในสาขาที่เลือกอย่างน้อย 4 สาขา (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ A และ S ในเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>