ตัวชี้วัดที่ 027: อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ

Map

ร้อยละ

0.67

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- < 1.60 - < 1.60
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.67

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (< 1.60)Q4 (< 1.60)FilesLast update
เขตฯ 01526,3110.820.002022-07-11 18:18:40
เขตฯ 0223540.560.562021-05-30 04:02:43
เขตฯ 0329426,0501.132.221.132022-07-11 18:18:42
เขตฯ 0451,2150.410.412021-05-30 04:02:36
เขตฯ 0543887,8330.500.060.502022-07-11 18:18:44
เขตฯ 0626437,3820.710.152022-07-11 18:18:34
เขตฯ 07323,3310.960.002022-07-11 18:18:37
เขตฯ 08202,2900.870.002022-07-11 18:18:47
เขตฯ 0903410.000.002021-05-30 04:02:37
เขตฯ 10151,2561.190.002022-07-11 18:18:38
เขตฯ 110270.000.002021-05-30 04:02:46
เขตฯ 1203730.000.002021-05-30 04:02:47
เขตฯ 13002021-01-22 22:39:40
 1,122166,7630.67    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < < ร้อยละ 1.60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-11 18:18:34
Update: สระแก้ว

by ทรงพล

log