ตัวชี้วัดที่ 023: ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

Map

ร้อยละ

89.01

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 20.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.01

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 20.00)Q4 (>= 70.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0176973796.2395.8495.842021-10-16 13:48:23
เขตฯ 0242639688.9792.9692.962021-10-16 14:29:53
เขตฯ 0342031474.5274.7674.762021-10-16 14:30:55
เขตฯ 0471363590.0489.0689.062021-10-16 14:32:26
เขตฯ 0563554584.7285.8385.832021-10-16 14:34:25
เขตฯ 0653142680.2380.2380.232021-10-16 14:36:53
เขตฯ 07660660100.00100.00100.002021-10-16 14:40:21
เขตฯ 0864457588.2089.2989.292021-10-16 14:42:26
เขตฯ 0976169491.2091.2091.202021-10-16 14:43:19
เขตฯ 1061360999.3599.3599.352021-10-16 14:44:48
เขตฯ 1151837672.5972.5972.592021-10-16 14:46:05
เขตฯ 1256549181.5986.9086.902021-10-16 14:48:04
เขตฯ 13---
 7,2556,458  89.01      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต (ตำบล)

B = จำนวนตำบลเป้าหมาย (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70 (จำนวน 5,079 ตำบล)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-16 14:48:04
Update: สตูล

by ธานี มูลประดับ

2021-10-16 14:47:57
Update: สงขลา

by ธานี มูลประดับ

2021-10-16 14:47:49
Update: ยะลา

by ธานี มูลประดับ

2021-10-16 14:47:41
Update: พัทลุง

by ธานี มูลประดับ

2021-10-16 14:47:33
Update: ปัตตานี

by ธานี มูลประดับ

log