ตัวชี้วัดที่ 021: จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ

Map

จำนวน

26586275

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 25000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 26586275

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 25000000.00)FilesLast update
เขตฯ 013,304,4993304499.003304499.002021-09-20 16:58:16
เขตฯ 021,667,0521667052.001667052.002021-09-20 16:58:09
เขตฯ 031,789,7041789704.001789704.002021-09-20 16:58:03
เขตฯ 041,919,0521919052.001919052.002021-09-20 16:57:51
เขตฯ 052,256,1012256101.002256101.002021-09-20 16:57:42
เขตฯ 062,284,9222284922.002284922.002021-09-20 16:57:31
เขตฯ 072,572,7092572709.002572709.002021-09-20 16:57:25
เขตฯ 081,459,6151459615.001459615.002021-09-20 16:57:12
เขตฯ 093,208,7373208737.003208737.002021-09-20 16:57:05
เขตฯ 101,772,7621772762.001772762.002021-09-20 16:56:51
เขตฯ 111,805,3811805381.001805381.002021-09-20 16:56:30
เขตฯ 122,545,7412545741.002545741.002021-09-20 16:56:15
เขตฯ 13--
 26,586,27526586275.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 25 ล้านคน ผลการดำเนินงาน : 18.7101 ล้านคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-20 16:58:16
Update: เชียงใหม่

by จารุณี

2021-09-20 16:58:09
Update: พิษณุโลก

by จารุณี

2021-09-20 16:58:03
Update: นครสวรรค์

by จารุณี

2021-09-20 16:57:51
Update: สระบุรี

by จารุณี

2021-09-20 16:57:42
Update: ราชบุรี

by จารุณี

log