ตัวชี้วัดที่ 020: จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

Map

ร้อยละ

2512

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 2500.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 2512

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 2500.00)FilesLast update
เขตฯ 01314314.00314.002021-09-20 16:52:44
เขตฯ 02157157.00157.002021-09-20 16:52:50
เขตฯ 03167167.00167.002021-09-20 16:52:55
เขตฯ 04180180.00180.002021-09-20 16:53:34
เขตฯ 05211211.00211.002021-09-20 16:53:41
เขตฯ 06208208.00208.002021-09-20 16:53:45
เขตฯ 07247247.00247.002021-09-20 16:53:51
เขตฯ 08144144.00144.002021-09-20 16:53:57
เขตฯ 09290290.00290.002021-09-20 16:54:01
เขตฯ 10176176.00176.002021-09-20 16:54:06
เขตฯ 11171171.00171.002021-09-20 16:54:23
เขตฯ 12247247.00247.002021-09-20 16:54:34
เขตฯ 1300.002021-09-20 16:58:43
 2,5122512.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิหน่วย (จำนวนทีมที่เปิดดำเนินการใหม่ในปี 2564 จำนวน 645 หน่วย เป็นข้อมูลสะสมเดิมจากปี 2559-2563 จำนวน 1,855 หน่วย) (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 2,500 หน่วย
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-20 16:58:43
Update: กรุงเทพมหานคร

by จารุณี

2021-09-20 16:54:34
Update: สงขลา

by จารุณี

2021-09-20 16:54:23
Update: สุราษฎร์ธานี

by จารุณี

2021-09-20 16:54:06
Update: อุบลราชธานี

by จารุณี

2021-09-20 16:54:01
Update: นครราชสีมา

by จารุณี

log