ตัวชี้วัดที่ 017.1: ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง

Map

จำนวน

77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 77

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0188.001.008.002021-10-05 11:01:35
เขตฯ 0255.004.005.002021-10-05 11:14:07
เขตฯ 0355.000.005.002021-10-05 11:21:22
เขตฯ 0488.008.002021-10-05 11:27:32
เขตฯ 0588.001.008.002021-10-07 08:44:47
เขตฯ 0688.008.002021-10-07 09:20:17
เขตฯ 0744.004.002021-10-07 09:22:03
เขตฯ 0877.003.007.002021-10-07 09:39:37
เขตฯ 0944.004.002021-10-07 09:34:59
เขตฯ 1055.005.002021-10-07 09:46:21
เขตฯ 1177.003.007.002021-10-07 10:03:59
เขตฯ 1277.001.007.002021-10-07 10:08:15
เขตฯ 1311.001.002021-10-05 11:22:41
 7777.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยผ่านเกณฑ์ (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-07 10:08:15
Update: นราธิวาส

by ลลนา

2021-10-07 10:07:52
Update: ยะลา

by ลลนา

2021-10-07 10:07:28
Update: ปัตตานี

by ลลนา

2021-10-07 10:06:19
Update: พัทลุง

by ลลนา

2021-10-07 10:05:44
Update: ตรัง

by ลลนา

log