ตัวชี้วัดที่ 017.1: ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง

Map

จำนวน

13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 13

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0111.001.002021-04-16 10:53:03
เขตฯ 0244.004.002021-04-16 11:52:46
เขตฯ 0300.000.002021-04-16 10:58:06
เขตฯ 04-2021-01-11 10:52:19
เขตฯ 0511.001.002021-04-16 11:39:09
เขตฯ 06-2021-01-11 10:52:19
เขตฯ 07-2021-01-11 10:52:19
เขตฯ 0833.003.002021-04-16 10:24:14
เขตฯ 09-2021-01-11 10:52:19
เขตฯ 10-2021-01-11 10:52:19
เขตฯ 1133.003.002021-04-16 10:38:09
เขตฯ 1211.001.002021-04-16 10:49:14
เขตฯ 13-2021-01-11 10:52:19
 13  13.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยผ่านเกณฑ์ (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>