ตัวชี้วัดที่ 015: ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

Map

ร้อยละ

88.31

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 88.31

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.00100.00100.002021-07-15 15:08:49
เขตฯ 0255100.00100.00100.00100.002021-07-15 15:09:18
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.002021-07-15 15:09:15
เขตฯ 048675.0087.5087.5075.002021-07-15 15:49:10
เขตฯ 058675.0087.5087.5075.002021-07-15 15:27:49
เขตฯ 068675.0087.5087.5075.002021-07-15 15:49:53
เขตฯ 0744100.00100.00100.00100.002021-07-15 15:08:06
เขตฯ 0877100.00100.00100.00100.002021-07-15 15:10:30
เขตฯ 0944100.00100.00100.00100.002021-07-15 15:54:31
เขตฯ 1055100.00100.00100.00100.002021-07-15 15:56:07
เขตฯ 117685.71100.00100.0085.712021-07-15 15:10:02
เขตฯ 127685.71100.00100.0085.712021-07-15 15:28:15
เขตฯ 13100.000.000.000.002021-07-15 15:28:38
 776888.31      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-07-15 15:56:07
Update: อุบลราชธานี

by วัชรี

2021-07-15 15:55:08
Update: ศรีสะเกษ

by วัชรี

2021-07-15 15:54:31
Update: สุรินทร์

by วัชรี

2021-07-15 15:53:48
Update: บุรีรัมย์

by วัชรี

2021-07-15 15:52:30
Update: นครราชสีมา

by วัชรี

log