ตัวชี้วัดที่ 015: ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

Map

ร้อยละ

94.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 94.81

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188100.00100.00100.002021-04-05 16:27:52
เขตฯ 0255100.00100.00100.002021-04-05 16:28:16
เขตฯ 0355100.00100.00100.002021-04-05 16:28:12
เขตฯ 048787.5087.5087.502021-04-05 16:31:26
เขตฯ 058787.5087.5087.502021-04-05 16:33:07
เขตฯ 068787.5087.5087.502021-04-05 16:32:23
เขตฯ 0744100.00100.00100.002021-04-05 16:26:53
เขตฯ 0877100.00100.00100.002021-04-05 16:29:17
เขตฯ 0944100.00100.00100.002021-04-05 16:26:19
เขตฯ 1055100.00100.00100.002021-04-05 16:27:20
เขตฯ 1177100.00100.00100.002021-04-05 16:28:56
เขตฯ 1277100.00100.00100.002021-04-05 16:29:14
เขตฯ 13100.000.000.002021-04-05 16:33:46
 7773    94.81      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>