ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”

Map

ร้อยละ

82.02

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 82.02

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 011818100.00100.00100.002021-09-17 12:31:48
เขตฯ 02102050.00100.0050.002021-09-17 12:34:03
เขตฯ 03111291.67100.0091.672021-09-17 12:35:07
เขตฯ 04131681.25100.0081.252021-09-17 12:36:41
เขตฯ 05171894.44100.0094.442021-09-17 12:41:38
เขตฯ 06152657.69100.0057.692021-09-28 10:21:55
เขตฯ 0788100.00100.00100.002021-09-17 12:56:00
เขตฯ 081414100.00100.00100.002021-09-17 12:59:15
เขตฯ 0988100.00100.00100.002021-09-17 13:02:45
เขตฯ 1071070.00100.0070.002021-09-17 13:04:58
เขตฯ 111414100.00100.00100.002021-09-17 13:07:57
เขตฯ 12111478.57100.0078.572021-09-17 13:10:21
เขตฯ 13--2021-01-08 15:47:14
 14617882.02    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนชุมชนของแต่ละจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” (ชุมชน)

B = จำนวนชุมชนทั้งหมดของแต่ละจังหวัดที่ดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” (ชุมชน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50 หมายถึง จำนวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” อย่างน้อย 76 ชุมชน ทั่วประเทศ (ดำเนินงานจังหวัดละ 2 ชุมชน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 ชุมชน)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-28 10:21:55
Update: ชลบุรี

by กัณฑพล

2021-09-17 13:10:21
Update: สงขลา

by กัณฑพล

2021-09-17 13:07:57
Update: สุราษฎร์ธานี

by กัณฑพล

2021-09-17 13:04:58
Update: อุบลราชธานี

by กัณฑพล

2021-09-17 13:02:45
Update: นครราชสีมา

by กัณฑพล

log