ตัวชี้วัดที่ 013: จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสำคัญในพื้นที่

Map

จำนวน

76

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 76

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0188.008.008.002021-03-26 08:47:00
เขตฯ 0255.005.005.004.004.002021-09-15 11:46:19
เขตฯ 0355.005.005.004.004.002021-09-15 11:46:11
เขตฯ 0488.008.008.002021-03-26 08:41:11
เขตฯ 0588.008.008.008.008.002021-09-15 11:47:34
เขตฯ 0688.008.008.008.008.002021-09-15 11:41:42
เขตฯ 0744.004.004.002021-03-26 08:43:26
เขตฯ 0877.007.007.007.007.002021-09-15 11:49:10
เขตฯ 0944.004.004.004.004.002021-09-15 11:43:11
เขตฯ 1055.005.005.005.005.002021-09-15 11:44:57
เขตฯ 1177.007.007.007.007.002021-09-15 11:48:19
เขตฯ 1277.007.007.007.007.002021-09-15 11:49:03
เขตฯ 13--
 7676.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามประเด็นที่กำหนดในนิยาม (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 76 จังหวัด (ไม่รวม กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-15 11:49:10
Update: บึงกาฬ

by ทิตย์ติยา

2021-09-15 11:49:03
Update: นราธิวาส

by ทิตย์ติยา

2021-09-15 11:48:58
Update: ยะลา

by ทิตย์ติยา

2021-09-15 11:48:51
Update: ปัตตานี

by ทิตย์ติยา

2021-09-15 11:48:45
Update: พัทลุง

by ทิตย์ติยา

log