ตัวชี้วัดที่ 013: จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสำคัญในพื้นที่

Map

จำนวน

76

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.00 >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 76

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.00)Q2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188.008.008.002021-03-26 08:47:00
เขตฯ 0255.005.005.002021-03-26 08:47:26
เขตฯ 0355.005.005.002021-03-26 08:47:23
เขตฯ 0488.008.008.002021-03-26 08:41:11
เขตฯ 0588.008.008.002021-03-26 08:48:04
เขตฯ 0688.008.008.002021-03-26 08:41:16
เขตฯ 0744.004.004.002021-03-26 08:43:26
เขตฯ 0877.007.007.002021-03-26 08:49:37
เขตฯ 0944.004.004.002021-03-26 08:41:40
เขตฯ 1055.005.005.002021-03-26 08:43:37
เขตฯ 1177.007.007.002021-03-26 08:49:06
เขตฯ 1277.007.007.002021-03-26 08:49:33
เขตฯ 13--
 76    76.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามประเด็นที่กำหนดในนิยาม (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 76 จังหวัด (ไม่รวม กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>