ตัวชี้วัดที่ 008.1: ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ

Map

ร้อยละ

10.43

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 10.43

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 011915.265.262021-06-11 21:43:12
เขตฯ 0213323.0823.082021-06-11 21:43:13
เขตฯ 0310220.0020.002021-06-11 21:43:13
เขตฯ 0418211.1111.112021-06-11 21:43:07
เขตฯ 052114.764.762021-06-11 21:43:15
เขตฯ 0620525.0025.002021-06-11 21:43:07
เขตฯ 072000.000.002021-06-11 21:43:10
เขตฯ 0817317.6517.652021-06-11 21:43:18
เขตฯ 092314.354.352021-06-11 21:43:08
เขตฯ 101516.676.672021-06-11 21:43:10
เขตฯ 112129.529.522021-06-11 21:43:16
เขตฯ 121417.147.142021-06-11 21:43:17
เขตฯ 13---
 2112210.43    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปที่มีบริการคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลขนาด M2 ขึ้นไปทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับคุณภาพ ≥ 30%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-06-11 21:43:14
Update: สุพรรณบุรี

by ทรงพล

log