ตัวชี้วัดที่ 007.1: ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

Map

ร้อยละ

31.14

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 40.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 31.14

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 40.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 018,62246,71718.4618.1118.3518.462021-11-04 15:02:56
เขตฯ 0222,66487,16226.0035.7425.9826.002021-11-04 15:01:52
เขตฯ 0310,06233,93529.6533.6630.2429.652021-11-04 14:37:20
เขตฯ 0414,68162,81923.3717.1722.8023.372021-11-04 14:29:00
เขตฯ 0546,01892,42049.7949.0849.7149.792021-11-04 14:57:09
เขตฯ 0614,89761,60824.1824.1324.5724.182021-11-04 14:29:17
เขตฯ 07124,117370,38733.5134.1832.8433.512021-11-04 14:34:41
เขตฯ 0846,800109,73342.6531.6039.4142.652021-11-04 15:03:57
เขตฯ 0911,80970,03716.8619.7616.8616.862021-11-04 14:31:30
เขตฯ 1026,014132,46219.6417.8517.3619.642021-11-04 15:03:26
เขตฯ 1128,44068,06341.7841.3941.7141.782021-11-04 14:31:38
เขตฯ 1222,16472,98330.3730.9730.3630.372021-11-04 14:29:32
เขตฯ 13---
 376,2881,208,32631.14     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-11-04 15:03:57
Update: สกลนคร

by กาญจนา

2021-11-04 15:03:57
Update: นครพนม

by ADMIN

2021-11-04 15:03:26
Update: มุกดาหาร

by กาญจนา

2021-11-04 15:02:56
Update: เชียงใหม่

by กาญจนา

2021-11-04 15:02:41
Update: ลำพูน

by กาญจนา

log