ตัวชี้วัดที่ 032.2: ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

31.02

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 31.02

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01698,063194,58927.8827.882020-02-24 10:54:29
เขตฯ 02421,444157,85037.4537.452020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03371,861131,23835.2935.292020-02-24 10:54:29
เขตฯ 041,317,417265,01920.1220.122020-02-24 10:54:29
เขตฯ 05575,488176,66830.7030.702020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06485,721141,24129.0829.082020-02-24 10:54:29
เขตฯ 07385,928151,84339.3439.342020-02-24 10:54:29
เขตฯ 08395,457169,55542.8842.882020-02-24 10:54:29
เขตฯ 09545,393230,69342.3042.302020-02-24 10:54:29
เขตฯ 10324,447145,92844.9844.982020-02-24 10:54:29
เขตฯ 11419,893111,11826.4626.462020-02-24 10:54:29
เขตฯ 12416,32496,46923.1723.172020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 6,357,4361,972,21131.02   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log