ตัวชี้วัดที่ 002.2: ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

0.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.65

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:28)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0121342,43684.2262.370.500.000.502021-04-16 08:29:14
เขตฯ 0218029,39792.7574.360.610.000.612021-04-16 08:29:19
เขตฯ 0328520,95497.5580.371.360.001.362021-04-16 08:29:18
เขตฯ 0427233,19279.2065.400.820.000.822021-04-16 08:28:59
เขตฯ 0526837,21694.5979.650.720.000.722021-04-16 08:29:23
เขตฯ 0628042,54191.7069.890.660.000.662021-04-16 08:29:00
เขตฯ 0727740,87797.0377.710.680.000.682021-04-16 08:29:08
เขตฯ 0849152,81189.7970.230.930.000.932021-04-16 08:29:30
เขตฯ 0932857,14094.2774.980.570.000.572021-04-16 08:29:03
เขตฯ 1013744,56295.0074.610.310.000.312021-04-16 08:29:09
เขตฯ 1123541,72588.7967.350.560.000.562021-04-16 08:29:27
เขตฯ 1229959,59992.1873.620.500.000.502021-04-16 08:29:30
เขตฯ 13---
 3,265502,450    0.65      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรอง และพัฒนาการสมวัยครั้งแรกและหลังการติดตาม(1B260) (คน)

B = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>