ตัวชี้วัดที่ 002.1: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

61.82

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 61.00 >= 61.50 >= 62.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 61.82

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:31)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 61.00)Q3 (>= 61.50)Q4 (>= 62.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01356,951665,23852.8453.0453.5253.6653.662021-12-01 10:31:26
เขตฯ 02230,037407,00756.2256.2156.5356.5256.522021-12-01 10:31:30
เขตฯ 03223,082349,61061.6062.2363.3263.8163.812021-12-01 10:31:30
เขตฯ 04208,392372,69155.7156.0956.2555.9255.922021-12-01 10:31:10
เขตฯ 05374,139582,43863.4163.5464.1364.2464.242021-12-01 10:31:35
เขตฯ 06366,251576,45362.9963.2363.7863.5463.542021-12-01 10:31:10
เขตฯ 07479,618681,07569.8669.5270.1370.4270.422021-12-01 10:31:19
เขตฯ 08433,778705,74460.7360.6761.3561.4661.462021-12-01 10:31:43
เขตฯ 09528,913882,90360.1959.5060.1159.9159.912021-12-01 10:31:14
เขตฯ 10431,499661,01664.8165.0265.2065.2865.282021-12-01 10:31:21
เขตฯ 11383,204576,57266.0166.0366.5066.4666.462021-12-01 10:31:38
เขตฯ 12542,858913,55958.9658.9259.3959.4259.422021-12-01 10:31:42
เขตฯ 13---
 4,558,7227,374,306    61.82      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 62
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log