ตัวชี้วัดที่ 075.2: ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Map

ร้อยละ

53.95

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 53.95

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018337.5037.502021-04-01 22:35:31
เขตฯ 0255100.00100.002021-04-02 11:00:35
เขตฯ 035240.0040.002021-04-01 22:36:01
เขตฯ 048450.0050.002021-04-01 22:36:21
เขตฯ 058562.5062.502021-04-01 22:38:06
เขตฯ 068562.5062.502021-04-01 22:35:51
เขตฯ 0744100.00100.002021-04-01 22:33:13
เขตฯ 087342.8642.862021-04-01 22:36:32
เขตฯ 094250.0050.002021-04-02 11:00:50
เขตฯ 105240.0040.002021-04-01 22:37:25
เขตฯ 117571.4371.432021-04-02 11:01:06
เขตฯ 127114.2914.292021-04-01 22:37:49
เขตฯ 13---
 7641  53.95      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน สสจ. ที่ดำเนินการครบเกณฑ์การประเมิน 75.2 ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวน สสจ. ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>