ตัวชี้วัดที่ 075.2: ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Map

ร้อยละ

86.84

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 86.84

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 018675.0037.5075.002021-10-08 14:17:00
เขตฯ 0255100.00100.002021-10-08 14:18:30
เขตฯ 0355100.0040.00100.002021-10-08 14:17:17
เขตฯ 0488100.0050.00100.002021-10-08 14:14:48
เขตฯ 058675.0062.5075.002021-10-08 14:19:38
เขตฯ 0688100.0062.50100.002021-10-08 14:14:41
เขตฯ 0744100.00100.002021-10-08 14:15:49
เขตฯ 087685.7142.8685.712021-10-08 14:15:53
เขตฯ 094375.0050.0075.002021-10-08 14:15:08
เขตฯ 1055100.0040.00100.002021-10-08 14:15:59
เขตฯ 117685.7171.4385.712021-10-08 14:20:07
เขตฯ 127457.1414.2957.142021-10-08 14:20:16
เขตฯ 13---
 766686.84    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน สสจ. ที่ดำเนินการครบเกณฑ์การประเมิน 75.2 ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวน สสจ. ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-08 14:20:16
Update: นราธิวาส

by จุฑารัตน์

2021-10-08 14:20:07
Update: ชุมพร

by จุฑารัตน์

2021-10-08 14:20:02
Update: ระนอง

by จุฑารัตน์

2021-10-08 14:19:58
Update: สุราษฎร์ธานี

by จุฑารัตน์

2021-10-08 14:19:51
Update: พังงา

by จุฑารัตน์

log