ตัวชี้วัดที่ 075.1: ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย

Map

ระดับความสำเร็จ

5/

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ระดับความสำเร็จ 5/

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 5.00)ผลงาน (ระดับความสำเร็จ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
กองกฎหมาย55.005.002021-10-08 15:45:29
 5 5.000000      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ระดับความสำเร็จในการดำเนินการได้ (ระดับ)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-08 15:45:29
Update: นนทบุรี

by จุฑารัตน์ กระจกเหลี่ยม

log