ตัวชี้วัดที่ 072.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6

Map

ร้อยละ

0.89

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 6.00 <= 6.00 <= 6.00 <= 6.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.89

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 6.00)Q2 (<= 6.00)Q3 (<= 6.00)Q4 (<= 6.00)FilesLast update
เขตฯ 0110265.880.980.984.905.882021-11-04 15:57:58
เขตฯ 024700.000.000.004.260.002021-11-04 15:59:01
เขตฯ 035400.000.000.000.000.002021-11-04 15:58:54
เขตฯ 047100.000.001.411.410.002021-11-04 15:53:00
เขตฯ 056700.000.000.000.000.002021-11-04 16:00:04
เขตฯ 067300.000.000.000.000.002021-11-04 15:53:07
เขตฯ 077700.000.000.000.000.002021-11-04 15:56:06
เขตฯ 088811.141.141.141.141.142021-11-04 16:02:53
เขตฯ 098900.000.000.000.000.002021-11-04 15:54:01
เขตฯ 107100.000.000.000.000.002021-11-04 15:57:08
เขตฯ 118100.000.000.003.700.002021-11-04 16:00:53
เขตฯ 127811.280.000.000.001.282021-11-04 16:02:44
เขตฯ 13---
 89880.89      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วยบริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 6
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-11-04 16:02:53
Update: บึงกาฬ

by สุรีย์พร

2021-11-04 16:02:44
Update: นราธิวาส

by สุรีย์พร

2021-11-04 16:02:35
Update: ปัตตานี

by สุรีย์พร

2021-11-04 16:02:26
Update: พัทลุง

by สุรีย์พร

2021-11-04 16:02:15
Update: ตรัง

by สุรีย์พร

log