ตัวชี้วัดที่ 070: ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 1.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 1.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ข้อมูลระดับประเทศ00.002021-03-31 10:55:54
 0 0.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ค่าเฉลี่ยของ ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิในแต่ละระบบ เทียบกับ อัตราการใช้สิทธิภาพรวมของ 3 ระบบ ()

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 1.5%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>