ตัวชี้วัดที่ 069: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา มีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด

Map

ร้อยละ

13.28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 40.00 >= 50.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 13.28

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
สป.สธ.1091715.6015.6015.6015.6015.602021-10-12 14:43:12
กรมการแพทย์400.000.000.000.000.002021-10-12 14:43:15
กรมสุขภาพจิต1500.000.000.000.000.002021-10-12 14:43:18
 1281713.28      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานผ่านระดับ 3 ขึ้นไป (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ผ่านระดับ 3 ≥ ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-12 14:43:18
Update: นนทบุรี

by พิชญา

2021-10-12 14:43:15
Update: นนทบุรี

by พิชญา

2021-10-12 14:43:12
Update: นนทบุรี

by พิชญา

log