ตัวชี้วัดที่ 068.3: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

Map

ร้อยละ

76.92

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 76.92

จำนวนที่ผ่าน

2 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 33.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
กรมการแพทย์301860.0060.0060.002021-10-09 13:46:30
กรมควบคุมโรค22100.00100.00100.002021-10-09 13:46:35
กรมสุขภาพจิต2020100.00100.00100.002021-10-09 13:46:39
 524076.92      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ที่เป็น Smart Hospital (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ทั้งหมด (แห่ง )

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-09 13:46:39
Update: นนทบุรี

by พิชญา

2021-10-09 13:46:35
Update: นนทบุรี

by พิชญา

2021-10-09 13:46:30
Update: นนทบุรี

by พิชญา

log