ตัวชี้วัดที่ 068.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )

Map

ร้อยละ

43.46

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 43.46

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01308336.1431.3336.1436.142021-10-09 13:34:50
เขตฯ 02263476.4773.5373.5376.472021-10-09 13:36:15
เขตฯ 03324472.7347.7363.6472.732021-10-09 13:36:06
เขตฯ 04275350.9450.9450.9450.942021-10-09 13:22:28
เขตฯ 05264656.5226.0950.0056.522021-10-09 13:38:42
เขตฯ 06275350.9428.3047.1750.942021-10-09 13:23:32
เขตฯ 07195733.3328.0728.0733.332021-10-09 13:32:46
เขตฯ 08377152.1142.2542.2552.112021-10-09 13:41:22
เขตฯ 09156622.7313.6419.7022.732021-10-09 13:27:44
เขตฯ 10155626.7919.6423.2126.792021-10-09 13:33:27
เขตฯ 11196131.1524.5929.5131.152021-10-09 13:40:18
เขตฯ 12266440.6328.1334.3840.632021-10-09 13:41:21
เขตฯ 13---
 29968843.46      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-09 13:41:22
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2021-10-09 13:41:21
Update: นราธิวาส

by พิชญา

2021-10-09 13:41:01
Update: ยะลา

by พิชญา

2021-10-09 13:40:55
Update: ปัตตานี

by พิชญา

2021-10-09 13:40:50
Update: พัทลุง

by พิชญา

log