ตัวชี้วัดที่ 068.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )

Map

ร้อยละ

43.46

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 43.46

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01308331.3336.1436.1436.142021-10-09 13:34:50
เขตฯ 02263473.5373.5376.4776.472021-10-09 13:36:15
เขตฯ 03324447.7363.6472.7372.732021-10-09 13:36:06
เขตฯ 04275350.9450.9450.9450.942021-10-09 13:22:28
เขตฯ 05264626.0950.0056.5256.522021-10-09 13:38:42
เขตฯ 06275328.3047.1750.9450.942021-10-09 13:23:32
เขตฯ 07195728.0728.0733.3333.332021-10-09 13:32:46
เขตฯ 08377142.2542.2552.1152.112021-10-09 13:41:22
เขตฯ 09156613.6419.7022.7322.732021-10-09 13:27:44
เขตฯ 10155619.6423.2126.7926.792021-10-09 13:33:27
เขตฯ 11196124.5929.5131.1531.152021-10-09 13:40:18
เขตฯ 12266428.1334.3840.6340.632021-10-09 13:41:21
เขตฯ 13---
 299688    43.46      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-09 13:41:22
Update: บึงกาฬ

by พิชญา ทองแย้ม

2021-10-09 13:41:21
Update: นราธิวาส

by พิชญา ทองแย้ม

2021-10-09 13:41:01
Update: ยะลา

by พิชญา ทองแย้ม

2021-10-09 13:40:55
Update: ปัตตานี

by พิชญา ทองแย้ม

2021-10-09 13:40:50
Update: พัทลุง

by พิชญา ทองแย้ม

log