ตัวชี้วัดที่ 068.2: ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )

Map

ร้อยละ

34.98

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 30.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 34.98

จำนวนที่ผ่าน

5 38.46%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 61.54%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01266937.6837.682021-04-07 09:43:56
เขตฯ 02263476.4776.472021-04-07 09:47:17
เขตฯ 03224450.0050.002021-04-07 09:47:14
เขตฯ 04275350.9450.942021-04-07 09:35:20
เขตฯ 05124626.0926.092021-04-07 09:50:17
เขตฯ 06155328.3028.302021-04-07 09:35:39
เขตฯ 07175729.8229.822021-04-07 09:41:57
เขตฯ 08275538.0349.092021-04-07 09:53:02
เขตฯ 094416.069.762021-04-07 09:37:38
เขตฯ 10115619.6419.642021-04-07 09:42:28
เขตฯ 11155726.3226.322021-04-07 09:51:46
เขตฯ 12186428.1328.132021-04-07 09:52:52
เขตฯ 13---
 220629    34.98      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>