ตัวชี้วัดที่ 060.2: กรมวิชาการมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

Map

จำนวน

5

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 5

จำนวนที่ผ่าน

5 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สป.สธ.11.001.002021-09-27 12:56:26
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก11.001.002021-09-27 12:56:29
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์11.001.002021-09-27 12:56:32
กรมสุขภาพจิต11.001.002021-09-27 12:56:35
กรมอนามัย11.001.002021-09-27 12:56:38
 5 5.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบในกรมวิชาการ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-27 12:56:38
Update: นนทบุรี

by จิราพร อิทธิชัยวัฒนา

2021-09-27 12:56:35
Update: นนทบุรี

by จิราพร อิทธิชัยวัฒนา

2021-09-27 12:56:32
Update: นนทบุรี

by จิราพร อิทธิชัยวัฒนา

2021-09-27 12:56:29
Update: นนทบุรี

by จิราพร อิทธิชัยวัฒนา

2021-09-27 12:56:26
Update: นนทบุรี

by จิราพร อิทธิชัยวัฒนา

log