ตัวชี้วัดที่ 066: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

Map

ร้อยละ

70.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 70.1

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 011,1257557553701,12567.1167.112021-09-20 16:39:17
เขตฯ 0263245245218063271.5271.522021-09-20 16:39:54
เขตฯ 0359143543515659173.6073.602021-09-20 16:40:48
เขตฯ 0479650250229479663.0763.072021-09-20 16:41:17
เขตฯ 0591865965925991871.7971.792021-09-20 16:41:46
เขตฯ 0678449649628878463.2763.272021-09-20 16:42:12
เขตฯ 0781859359322581872.4972.492021-09-20 16:42:39
เขตฯ 088747897898587490.2790.272021-09-20 16:43:03
เขตฯ 0996068268227896071.0471.042021-09-20 16:43:31
เขตฯ 1084855955928984865.9265.922021-09-20 16:43:55
เขตฯ 1171847147124771865.6065.602021-09-20 16:44:33
เขตฯ 1279952152127879965.2165.212021-09-20 16:44:57
เขตฯ 13-----2021-01-21 13:19:18
 9,8636,9146,9142,9499,86370.10   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ที่ผ่านระดับ 5 ดาวในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 + รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านระดับ 5ดาว) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2564 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านระดับ 5 ดาว ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2564 (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 4 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2560 – 2564) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา (แห่ง)

D = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 3 ดาว (สะสมปีงบประมาณ 2560 – 2564) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา (แห่ง)

E = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด โดยไม่รวม รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9,863 แห่ง) (ที่มาของข้อมูลจากระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/E) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-20 16:44:57
Update: สงขลา

by จารุณี

2021-09-20 16:44:33
Update: สุราษฎร์ธานี

by จารุณี

2021-09-20 16:43:55
Update: อุบลราชธานี

by จารุณี

2021-09-20 16:43:31
Update: นครราชสีมา

by จารุณี

2021-09-20 16:43:03
Update: อุดรธานี

by จารุณี

log