ตัวชี้วัดที่ 065.3: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

93.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 77.00 >= 78.00 >= 79.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.24

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 77.00)Q2 (>= 78.00)Q3 (>= 79.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01868194.1994.192021-01-22 16:46:22
เขตฯ 02393692.3192.312021-01-22 16:50:25
เขตฯ 03423890.4890.482021-01-22 16:50:19
เขตฯ 04595593.2293.222021-01-22 16:42:33
เขตฯ 05504794.0094.002021-01-22 16:51:34
เขตฯ 06555498.1898.182021-01-22 16:42:39
เขตฯ 07595898.3198.312021-01-22 16:44:50
เขตฯ 08766686.8486.842021-01-22 16:53:11
เขตฯ 09807593.7593.752021-01-22 16:43:38
เขตฯ 10625995.1695.162021-01-22 16:45:11
เขตฯ 11645687.5087.502021-01-22 16:52:11
เขตฯ 12686595.5995.592021-01-22 16:53:09
เขตฯ 13---
 740690    93.24      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit +ขั้น 3 ขอประเมินซ้ำเนื่องจากใบรับรองจะหมดอายุและอยู่ในกระบวนการต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำ (R1, R2 R3 เป็นต้น) ใบรับรองจะหมดอายุและอยู่ในกระบวนการต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ในกระบวนการต่ออายุ (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 740 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 มกราคม 2563) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>