ตัวชี้วัดที่ 065.3: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

88.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 77.00 >= 78.00 >= 79.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 88.11

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 77.00)Q2 (>= 78.00)Q3 (>= 79.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01867688.3794.1993.0286.0588.372021-10-12 14:40:54
เขตฯ 02393794.8792.3187.1894.8794.872021-10-09 12:30:53
เขตฯ 03423890.4890.4890.4890.4890.482021-10-09 12:30:49
เขตฯ 04594779.6693.2291.5376.2779.662021-10-12 14:41:09
เขตฯ 05504080.0094.0094.0086.0080.002021-10-12 14:41:30
เขตฯ 06555192.7398.1896.3694.5592.732021-10-09 12:27:25
เขตฯ 07595898.3198.3198.3196.6198.312021-10-09 12:29:42
เขตฯ 08766382.8986.8477.6382.8982.892021-10-12 14:41:53
เขตฯ 09807188.7593.7593.7593.7588.752021-10-12 14:42:06
เขตฯ 10625283.8795.1695.1688.7183.872021-10-09 12:29:52
เขตฯ 11645687.5087.5087.5085.9487.502021-10-12 14:42:27
เขตฯ 12686392.6595.5994.1294.1292.652021-10-09 12:32:07
เขตฯ 13---
 74065288.11      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit +ขั้น 3 ขอประเมินซ้ำเนื่องจากใบรับรองจะหมดอายุและอยู่ในกระบวนการต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำ (R1, R2 R3 เป็นต้น) ใบรับรองจะหมดอายุและอยู่ในกระบวนการต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ในกระบวนการต่ออายุ (แห่ง)

B = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 740 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 มกราคม 2563) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-12 14:42:27
Update: นครศรีธรรมราช

by พิชญา

2021-10-12 14:42:06
Update: นครราชสีมา

by พิชญา

2021-10-12 14:41:53
Update: อุดรธานี

by พิชญา

2021-10-12 14:41:42
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2021-10-12 14:41:30
Update: ประจวบคีรีขันธ์

by พิชญา

log