ตัวชี้วัดที่ 065.1: ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 96.00 >= 97.00 >= 98.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 95.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 97.00)Q4 (>= 98.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011111100.00100.002021-01-22 16:17:32
เขตฯ 0277100.00100.002021-01-22 16:18:33
เขตฯ 0355100.00100.002021-01-22 16:18:28
เขตฯ 041212100.00100.002021-01-22 16:13:17
เขตฯ 051515100.00100.002021-01-22 16:24:17
เขตฯ 061414100.00100.002021-01-22 16:13:26
เขตฯ 0766100.00100.002021-01-22 16:16:05
เขตฯ 081010100.00100.002021-01-22 16:26:06
เขตฯ 0999100.00100.002021-01-22 16:14:39
เขตฯ 1099100.00100.002021-01-22 16:16:24
เขตฯ 111111100.00100.002021-01-22 16:25:09
เขตฯ 121010100.00100.002021-01-22 16:26:01
เขตฯ 13---
 119119    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit +ขั้น 3 ขอประเมินซ้ำเนื่องจากใบรับรองจะหมดอายุและอยู่ในกระบวนการต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำ (R1, R2 R3 เป็นต้น) ใบรับรองจะหมดอายุและอยู่ในกระบวนการต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ในกระบวนการต่ออายุ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 119 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 98
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>