ตัวชี้วัดที่ 065.1: ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

Map

ร้อยละ

98.32

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 96.00 >= 97.00 >= 98.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.32

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 95.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 97.00)Q4 (>= 98.00)FilesLast update
เขตฯ 011111100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 09:31:05
เขตฯ 0277100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 09:31:41
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 09:31:40
เขตฯ 041212100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 09:26:03
เขตฯ 051515100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 09:35:33
เขตฯ 06141392.86100.00100.0092.8692.862021-10-09 09:26:11
เขตฯ 0766100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 09:30:05
เขตฯ 081010100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 09:37:16
เขตฯ 099888.89100.00100.00100.0088.892021-10-09 09:26:44
เขตฯ 1099100.00100.00100.00100.00100.002021-10-18 09:04:49
เขตฯ 111111100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 09:32:19
เขตฯ 121010100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 09:33:19
เขตฯ 13---
 11911798.32      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit +ขั้น 3 ขอประเมินซ้ำเนื่องจากใบรับรองจะหมดอายุและอยู่ในกระบวนการต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำ (R1, R2 R3 เป็นต้น) ใบรับรองจะหมดอายุและอยู่ในกระบวนการต่ออายุ + โรงพยาบาลที่ผลการรับรองขอประเมินซ้ำแต่ใบรับรองหมดอายุ (R1e, R2e R3e เป็นต้น) แต่อยู่ในกระบวนการต่ออายุ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 119 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 98
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-18 09:04:49
Update: ยโสธร

by พิชญา

2021-10-09 09:37:16
Update: สกลนคร

by พิชญา

2021-10-09 09:35:33
Update: นครปฐม

by พิชญา

2021-10-09 09:33:22
Update: บึงกาฬ

by พิชญา

2021-10-09 09:33:19
Update: นราธิวาส

by พิชญา

log