ตัวชี้วัดที่ 064.3: ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

Map

ร้อยละ

98.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 95.00 >= 95.00 >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.63

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 95.00)Q2 (>= 95.00)Q3 (>= 95.00)Q4 (>= 95.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0110310399.03100.00100.00100.00100.002022-01-01 00:03:16
เขตฯ 024744100.0093.6297.87100.0093.622022-01-01 00:03:17
เขตฯ 03545398.1598.15100.0098.1598.152021-09-28 00:03:20
เขตฯ 04706682.8694.2995.7195.7194.292022-01-01 00:03:09
เขตฯ 05626296.77100.00100.00100.00100.002022-01-01 00:03:19
เขตฯ 06696998.55100.0094.2092.75100.002022-01-01 00:03:08
เขตฯ 077777100.00100.00100.00100.00100.002021-09-28 00:03:15
เขตฯ 088787100.00100.00100.0097.70100.002021-11-10 00:03:12
เขตฯ 09888895.45100.0098.86100.00100.002022-01-01 00:03:12
เขตฯ 107070100.00100.00100.00100.00100.002021-09-28 00:03:15
เขตฯ 117474100.00100.00100.00100.00100.002021-09-28 00:03:24
เขตฯ 12777398.7094.8192.2193.5194.812022-01-01 00:03:22
เขตฯ 13---
 878866    98.63      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (878 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ระดับ 5 (ร้อยละ 95)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-28 00:03:13
Update: สระแก้ว

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log