ตัวชี้วัดที่ 061: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

84.14

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 82.00 >= 87.00 >= 92.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 84.14

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 82.00)Q3 (>= 87.00)Q4 (>= 92.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0121419370.5683.6490.1990.192021-09-13 17:46:16
เขตฯ 029999100.00100.00100.00100.002021-09-13 17:47:29
เขตฯ 031137962.8366.3769.9169.912021-09-13 17:46:59
เขตฯ 0414911856.3879.8779.1979.192021-09-13 17:40:23
เขตฯ 0513712559.8572.2691.2491.242021-09-13 17:48:41
เขตฯ 061509440.6756.6762.6762.672021-09-13 17:40:11
เขตฯ 0715815152.5385.4495.5795.572021-09-13 17:42:47
เขตฯ 0818216271.4384.0789.0189.012021-09-13 17:51:19
เขตฯ 0918115452.4979.0185.0885.082021-09-13 17:41:07
เขตฯ 1014614065.0783.5695.8995.892021-09-13 17:43:23
เขตฯ 1116314442.3374.2388.3488.342021-09-13 17:50:24
เขตฯ 1216210129.0153.0962.3562.352021-09-13 17:51:31
เขตฯ 13---
 1,8541,560   84.14      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92 (ใน 1 ปี) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,854 หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ AX100/B
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 92
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-13 17:51:31
Update: ยะลา

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

2021-09-13 17:51:19
Update: บึงกาฬ

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

2021-09-13 17:51:07
Update: นราธิวาส

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

2021-09-13 17:51:00
Update: ปัตตานี

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

2021-09-13 17:50:53
Update: พัทลุง

by ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง

log