ตัวชี้วัดที่ 061: ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA

Map

ร้อยละ

57.55

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 82.00 >= 87.00 >= 92.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 57.55

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 82.00)Q3 (>= 87.00)Q4 (>= 92.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0121415170.5670.562021-04-09 13:35:06
เขตฯ 029999100.00100.002021-04-09 13:49:32
เขตฯ 031137162.8362.832021-04-09 13:49:18
เขตฯ 041498456.3856.382021-04-09 13:13:45
เขตฯ 051378259.8559.852021-04-09 13:50:55
เขตฯ 061506140.6740.672021-04-09 13:13:59
เขตฯ 071588352.5352.532021-04-09 13:27:54
เขตฯ 0818213071.4371.432021-04-09 14:04:59
เขตฯ 091819552.4952.492021-04-09 13:15:02
เขตฯ 101469565.0765.072021-04-09 13:29:56
เขตฯ 111636942.3342.332021-04-09 14:03:20
เขตฯ 121624729.0129.012021-04-09 14:04:41
เขตฯ 13---
 1,8541,067   57.55      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92 (ใน 1 ปี) (หน่วยงาน)

B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (1,854 หน่วยงาน) (หน่วยงาน)

สูตรคำนวณ AX100/B
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 92
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>