ตัวชี้วัดที่ 053: ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

11 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
สสจ.ชลบุรี33100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:22
สสจ.ระยอง33100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:24
สสจ.จันทบุรี44100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:26
สสจ.ตราด1212100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:28
สสจ.กระบี่1616100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:30
สสจ.พังงา1616100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:33
สสจ.ภูเก็ต66100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:35
สสจ.สุราษฎร์ธานี2121100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:38
สสจ.ระนอง66100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:40
สสจ.สตูล66100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:42
สสจ.ตรัง55100.00100.00100.00100.00100.002021-10-09 12:34:44
 9898100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่มีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เกาะ 11 จังหวัด ทั้งสิ้น 98 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-09 12:34:44
Update: ตรัง

by พิชญา

2021-10-09 12:34:42
Update: สตูล

by พิชญา

2021-10-09 12:34:40
Update: ระนอง

by พิชญา

2021-10-09 12:34:38
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

2021-10-09 12:34:35
Update: ภูเก็ต

by พิชญา

log