ตัวชี้วัดที่ 053: ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 30.00 >= 40.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

11 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สสจ.ชลบุรี33100.00100.002021-04-07 09:57:51
สสจ.ระยอง33100.00100.002021-04-07 09:57:54
สสจ.จันทบุรี44100.00100.002021-04-07 09:57:59
สสจ.ตราด1212100.00100.002021-04-07 09:58:02
สสจ.กระบี่1616100.00100.002021-04-07 09:58:05
สสจ.พังงา1616100.00100.002021-04-07 09:58:08
สสจ.ภูเก็ต66100.00100.002021-04-07 09:58:21
สสจ.สุราษฎร์ธานี2121100.00100.002021-04-07 09:58:28
สสจ.ระนอง66100.00100.002021-01-22 16:55:57
สสจ.สตูล66100.00100.002021-04-07 09:58:27
สสจ.ตรัง55100.00100.002021-04-07 09:58:41
 9898    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่มีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เกาะ 11 จังหวัด ทั้งสิ้น 98 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>