ตัวชี้วัดที่ 052: ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0133100.00100.002021-10-09 12:40:28
เขตฯ 0222100.00100.002021-10-09 12:40:53
เขตฯ 0311100.00100.002021-10-09 12:40:46
เขตฯ 0433100.00100.002021-10-09 12:37:15
เขตฯ 0544100.00100.002021-10-09 12:41:40
เขตฯ 0666100.00100.002021-10-09 12:37:36
เขตฯ 0722100.00100.002021-10-09 12:39:40
เขตฯ 0822100.00100.002021-10-09 12:39:53
เขตฯ 0933100.00100.002021-10-09 12:38:19
เขตฯ 1022100.00100.002021-10-09 12:38:24
เขตฯ 1133100.00100.002021-10-09 12:42:16
เขตฯ 1233100.00100.002021-10-09 12:42:40
เขตฯ 13---
 3434100.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ A ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ A ทั้งหมด ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย = ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-10-09 12:42:40
Update: ยะลา

by พิชญา

2021-10-09 12:42:38
Update: ตรัง

by พิชญา

2021-10-09 12:42:23
Update: สงขลา

by พิชญา

2021-10-09 12:42:16
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

2021-10-09 12:42:14
Update: ภูเก็ต

by พิชญา

log