ตัวชี้วัดที่ 050.1: อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

10.27

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 12.00 < 12.00 < 12.00 < 12.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 10.27

จำนวนที่ผ่าน

5 38.46%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 61.54%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 เมษายน 2564 08:28)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 12.00)Q2 (< 12.00)Q3 (< 12.00)Q4 (< 12.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012011,45115.4513.9613.8513.8513.852021-04-16 08:29:19
เขตฯ 023087,9834.013.863.863.863.862021-04-16 08:29:24
เขตฯ 034342,18320.1019.9219.8819.8819.882021-04-16 08:29:21
เขตฯ 043202,75911.1211.7711.6011.6011.602021-04-16 08:29:05
เขตฯ 052561,54917.9316.5316.5316.5316.532021-04-16 08:29:26
เขตฯ 063642,87913.9912.6612.6412.6412.642021-04-16 08:29:03
เขตฯ 072011,19717.2516.7916.7916.7916.792021-04-16 08:29:13
เขตฯ 083624,7907.957.557.567.567.562021-04-16 08:29:14
เขตฯ 091352,4725.815.585.465.465.462021-04-16 08:29:09
เขตฯ 1018797420.8619.3219.2019.2019.202021-04-16 08:29:08
เขตฯ 1116189017.9018.0418.0918.0918.092021-04-16 08:29:30
เขตฯ 1214680418.3918.1618.1618.1618.162021-04-16 08:29:30
เขตฯ 13---
 3,07529,931    10.27      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง (ราย)

B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ทั้งหมด (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 12
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>