ตัวชี้วัดที่ 050.1: อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

10.8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 12.00 < 12.00 < 12.00 < 12.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 10.8

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 1 ธันวาคม 2564 10:31)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 12.00)Q2 (< 12.00)Q3 (< 12.00)Q4 (< 12.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 014062,93315.4414.2813.9013.8413.842021-12-01 10:31:37
เขตฯ 0244312,4803.583.243.503.553.552021-12-01 10:31:41
เขตฯ 038964,35320.1220.1820.7620.5820.582021-12-01 10:31:40
เขตฯ 045444,49811.0511.8512.0112.0912.092021-12-01 10:31:22
เขตฯ 055042,85717.8517.3618.5017.6417.642021-12-01 10:31:45
เขตฯ 068917,80614.1112.0711.6811.4111.412021-12-01 10:31:22
เขตฯ 073702,32017.5017.2616.9415.9515.952021-12-01 10:31:31
เขตฯ 085657,3157.327.107.557.727.722021-12-01 10:31:52
เขตฯ 092864,5036.526.876.796.356.352021-12-01 10:31:26
เขตฯ 105063,33921.6617.3016.0915.1515.152021-12-01 10:31:32
เขตฯ 112941,70617.2717.3517.1917.2317.232021-12-01 10:31:48
เขตฯ 123351,80118.4718.9618.1218.6018.602021-12-01 10:31:52
เขตฯ 13---
 6,04055,911    10.80      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง (ราย)

B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ทั้งหมด (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 12
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log