ตัวชี้วัดที่ 046.2: ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F

Map

ร้อยละ

76.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 40.00 - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 76.33

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 40.00)Q4 (>= 40.00)FilesLast update
เขตฯ 011,7131,14266.6738.822021-06-11 21:46:20
เขตฯ 021,4661,14778.2478.242021-06-11 21:46:21
เขตฯ 0386267578.3178.312021-06-11 21:46:20
เขตฯ 0423611749.5849.582021-06-11 21:46:13
เขตฯ 0575455773.8773.872021-03-27 21:11:58
เขตฯ 061,9571,30666.7366.732021-06-11 21:46:14
เขตฯ 071,5801,15272.9172.912021-06-11 21:46:18
เขตฯ 083,3682,65078.6878.682021-06-11 21:46:17
เขตฯ 091,4001,20686.1486.142021-06-11 21:46:16
เขตฯ 101,39896769.1769.172021-06-11 21:46:18
เขตฯ 111,5061,30486.5986.592021-06-11 21:46:24
เขตฯ 122,0281,72184.8682.302021-06-11 21:46:25
เขตฯ 13---
 18,26813,94476.33    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีการให้บริการ Intermediate ward อย่างน้อย 1 แห่ง ใน รพ.ระดับ M หรือ F (ตามภาคผนวก 1 และ 2) ภาคผนวก 1 เกณฑ์การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ IPD (Checklist for Intermediate ward) สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F ภาคผนวก 2 IPD care protocol ประกอบด้วย 1) Problem list & plan, 2) Standing doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short stay) (แห่ง)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมดในแต่ละเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 65
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-06-11 21:46:15
Update: นครราชสีมา

by ทรงพล

log