ตัวชี้วัดที่ 046.2: ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F

Map

ร้อยละ

78.08

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 40.00 - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 78.08

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 40.00)Q4 (>= 40.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,46399868.222021-03-27 21:11:55
เขตฯ 0265854883.2883.282021-04-15 12:36:44
เขตฯ 0380264673.0780.552021-04-15 12:36:46
เขตฯ 04-02021-01-30 06:46:16
เขตฯ 0575455773.8773.872021-03-27 21:11:58
เขตฯ 06-02021-01-30 06:46:16
เขตฯ 0758534959.662021-03-27 21:11:53
เขตฯ 084,3473,60426.1882.912021-04-15 12:36:50
เขตฯ 091,4441,19182.482021-03-27 21:11:51
เขตฯ 101,39896769.172021-03-27 21:11:53
เขตฯ 111,1851,00684.892021-03-27 21:11:59
เขตฯ 12-02021-01-30 06:46:27
เขตฯ 13---
 12,6369,866  78.08      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีการให้บริการ Intermediate ward อย่างน้อย 1 แห่ง ใน รพ.ระดับ M หรือ F (ตามภาคผนวก 1 และ 2) ภาคผนวก 1 เกณฑ์การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ IPD (Checklist for Intermediate ward) สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F ภาคผนวก 2 IPD care protocol ประกอบด้วย 1) Problem list & plan, 2) Standing doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short stay) (แห่ง)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมดในแต่ละเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 65
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>