ตัวชี้วัดที่ 046.1: ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ ward)

Map

ร้อยละ

33.97

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 75.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 33.97

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 012607729.6229.622021-11-01 03:17:17
เขตฯ 021233427.6427.642021-11-01 03:17:18
เขตฯ 034624.350.004.352021-11-06 00:50:09
เขตฯ 041425840.8537.322021-11-01 03:17:12
เขตฯ 051105550.0050.002021-11-01 03:17:20
เขตฯ 062006130.5030.002021-11-01 03:17:12
เขตฯ 072026532.1834.162021-11-01 03:17:15
เขตฯ 082438133.3332.922021-11-01 03:17:23
เขตฯ 092518333.0732.672021-11-01 03:17:13
เขตฯ 102016733.3333.332021-11-01 03:17:15
เขตฯ 111746738.5136.782021-11-01 03:17:21
เขตฯ 12824150.0050.002021-11-01 03:17:22
เขตฯ 13---
 2,03469133.97    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ ward) ตามภาคผนวก 1 และ 2 ภาคผนวก 1 เกณฑ์การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ IPD (IPD-IMC protocol) สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F ภาคผนวก 2 IPD care protocol ที่ประกอบด้วย 1) Problem list & plan, 2) Standing doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short stay) (แห่ง)

B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-11-01 03:17:11
Update: ปราจีนบุรี

by ทรงพล

log