ตัวชี้วัดที่ 046.1: ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ ward)

Map

ร้อยละ

93.94

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 75.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 93.94

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01927783.702021-03-30 09:25:14
เขตฯ 02-02021-01-22 22:44:57
เขตฯ 034646100.002021-03-30 09:25:15
เขตฯ 04-02021-01-22 22:44:51
เขตฯ 055555100.00100.002021-03-30 09:25:17
เขตฯ 06272592.592021-03-30 09:25:07
เขตฯ 07706592.862021-03-30 09:25:11
เขตฯ 08818098.772021-03-30 09:25:19
เขตฯ 09837995.182021-03-30 09:25:09
เขตฯ 106767100.002021-03-30 09:25:12
เขตฯ 11736487.672021-03-30 09:25:18
เขตฯ 12-02021-01-22 22:45:01
เขตฯ 13---
 594558  93.94      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ ward) ตามภาคผนวก 1 และ 2 ภาคผนวก 1 เกณฑ์การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ IPD (IPD-IMC protocol) สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F ภาคผนวก 2 IPD care protocol ที่ประกอบด้วย 1) Problem list & plan, 2) Standing doctor order sheet, 3) Team meeting report และ 4) Activities protocol (short stay) (แห่ง)

B = โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>