ตัวชี้วัดที่ 043: ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน

Map

ร้อยละ

72.84

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 72.84

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)FilesLast update
เขตฯ 01002022-01-22 09:54:22
เขตฯ 02002022-01-22 09:54:23
เขตฯ 03002022-01-22 09:54:23
เขตฯ 04002022-01-22 09:54:15
เขตฯ 05002022-01-22 09:54:25
เขตฯ 06002022-01-22 09:54:16
เขตฯ 07002022-01-22 09:54:19
เขตฯ 08002022-01-22 09:54:28
เขตฯ 098451,16072.8472.842022-01-22 09:54:17
เขตฯ 10002022-01-22 09:54:20
เขตฯ 11002022-01-22 09:54:27
เขตฯ 12002022-01-22 09:54:28
เขตฯ 13002022-01-22 09:54:28
 8451,16072.84      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-01-22 09:54:28
Update: ปัตตานี

by Sorada

2022-01-22 09:54:28
Update: ยะลา

by Sorada

2022-01-22 09:54:28
Update: นราธิวาส

by Sorada

2022-01-22 09:54:28
Update: บึงกาฬ

by Sorada

2022-01-22 09:54:28
Update: กรุงเทพมหานคร

by Sorada

log