ตัวชี้วัดที่ 042: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

66.5

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 66.00 - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.5

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)FilesLast update
เขตฯ 0156,99139,20868.8068.802021-05-07 11:15:24
เขตฯ 0237,63625,92468.8868.882021-05-07 11:15:25
เขตฯ 0338,09026,50069.5769.572021-05-07 11:15:25
เขตฯ 0441,06028,03168.2768.272021-05-07 11:15:18
เขตฯ 0544,34729,48966.5066.502021-05-07 11:15:27
เขตฯ 0639,16126,02866.4666.462021-05-07 11:15:18
เขตฯ 0751,96233,20963.9163.912021-05-07 11:15:21
เขตฯ 0857,61137,15964.5064.502021-05-07 11:15:30
เขตฯ 0949,58832,56865.6865.682021-05-07 11:15:20
เขตฯ 1044,14328,68364.9864.982021-05-07 11:15:22
เขตฯ 1136,16523,85165.9565.952021-05-07 11:15:28
เขตฯ 1229,54219,35065.5065.502021-05-07 11:15:29
เขตฯ 13---
 526,296350,00066.50    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log