ตัวชี้วัดที่ 042: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

66.6

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 66.00 - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 66.6

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0154,21637,36168.9168.912021-04-03 06:11:46
เขตฯ 0236,18925,04269.2069.202021-04-03 06:11:48
เขตฯ 0337,12025,84269.6269.622021-04-03 06:11:48
เขตฯ 0438,46826,39168.6168.612021-04-03 06:11:41
เขตฯ 0542,49228,39966.8366.832021-04-03 06:11:49
เขตฯ 0637,73625,17866.7266.722021-04-03 06:11:41
เขตฯ 0750,39831,94163.3863.382021-04-03 06:11:44
เขตฯ 0855,80036,07164.6464.642021-04-03 06:11:52
เขตฯ 0947,31031,18265.9165.912021-04-03 06:11:42
เขตฯ 1042,63627,85665.3365.332021-04-03 06:11:45
เขตฯ 1131,57920,77665.7965.792021-04-03 06:11:51
เขตฯ 1228,50918,61865.3165.312021-04-03 06:11:52
เขตฯ 13---
 502,453334,657  66.60      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 66
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>