ตัวชี้วัดที่ 039.3: Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีที่โรงพยาบาลนั้นทำโครงการมาแล้ว 1 ปี)

Map

ร้อยละ

1.16

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 20.00 < 20.00 < 20.00 < 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 1.16

จำนวนที่ผ่าน

12 92.31%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 7.69%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 20.00)Q2 (< 20.00)Q3 (< 20.00)Q4 (< 20.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0121071.871.872021-03-27 21:09:21
เขตฯ 0243571.121.122021-03-27 21:09:23
เขตฯ 0346650.600.602021-03-27 21:09:22
เขตฯ 04002021-01-22 22:42:13
เขตฯ 050830.000.002021-03-27 21:09:24
เขตฯ 0684020.0020.002021-03-27 21:09:16
เขตฯ 073923.263.262021-03-27 21:09:19
เขตฯ 080220.000.002021-03-27 21:09:27
เขตฯ 0904310.000.002021-03-27 21:09:17
เขตฯ 10002021-01-22 22:42:16
เขตฯ 111931.081.082021-04-03 06:08:54
เขตฯ 12002021-01-22 22:42:23
เขตฯ 13---
 221,890    1.16      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 20
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>