ตัวชี้วัดที่ 039.3: Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีที่โรงพยาบาลนั้นทำโครงการมาแล้ว 1 ปี)

Map

ร้อยละ

0.56

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 20.00 < 20.00 < 20.00 < 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.56

จำนวนที่ผ่าน

11 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 20.00)Q2 (< 20.00)Q3 (< 20.00)Q4 (< 20.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0131,1840.320.250.740.252022-01-20 10:22:14
เขตฯ 0257431.120.440.880.672022-01-20 10:22:15
เขตฯ 0349060.600.440.550.000.442022-01-20 10:22:15
เขตฯ 0442131.121.881.882021-08-27 05:31:47
เขตฯ 050830.000.000.002022-01-20 10:22:17
เขตฯ 0682113.793.790.383.792022-01-20 10:22:07
เขตฯ 0713663.260.270.900.272022-01-20 10:22:11
เขตฯ 0824240.000.470.000.472022-01-20 10:22:20
เขตฯ 0916460.000.150.120.152022-01-20 10:22:09
เขตฯ 1012090.480.680.482022-01-20 10:22:12
เขตฯ 1137230.270.410.370.412022-01-20 10:22:19
เขตฯ 12002021-01-22 22:42:23
เขตฯ 13---
 325,708    0.56      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 20
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-01-20 10:22:07
Update: ปราจีนบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log