ตัวชี้วัดที่ 039.3: Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีที่โรงพยาบาลนั้นทำโครงการมาแล้ว 1 ปี)

Map

ร้อยละ

0.56

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 20.00 < 20.00 < 20.00 < 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.56

จำนวนที่ผ่าน

11 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 20.00)Q2 (< 20.00)Q3 (< 20.00)Q4 (< 20.00)FilesLast update
เขตฯ 0131,1840.250.320.250.742022-01-20 10:22:14
เขตฯ 0257430.671.120.440.882022-01-20 10:22:15
เขตฯ 0349060.440.600.440.550.002022-01-20 10:22:15
เขตฯ 0442131.881.121.882021-08-27 05:31:47
เขตฯ 050830.000.000.002022-01-20 10:22:17
เขตฯ 0682113.793.793.790.382022-01-20 10:22:07
เขตฯ 0713660.273.260.270.902022-01-20 10:22:11
เขตฯ 0824240.470.000.470.002022-01-20 10:22:20
เขตฯ 0916460.150.000.150.122022-01-20 10:22:09
เขตฯ 1012090.480.480.682022-01-20 10:22:12
เขตฯ 1137230.410.270.410.372022-01-20 10:22:19
เขตฯ 12002021-01-22 22:42:23
เขตฯ 13---
 325,7080.56      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย < ร้อยละ 20
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-01-20 10:22:07
Update: ปราจีนบุรี

by ทรงพล

log