ตัวชี้วัดที่ 039.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

Map

ร้อยละ

80.56

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.03 >= 2.06 >= 3.09 >= 4.13
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 80.56

จำนวนที่ผ่าน

8 61.54%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 38.46%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.03)Q2 (>= 2.06)Q3 (>= 3.09)Q4 (>= 4.13)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 014375.0075.002021-03-27 21:08:41
เขตฯ 0211100.00100.002021-04-15 11:06:09
เขตฯ 0350100.000.000.002021-04-15 11:06:11
เขตฯ 04-02021-01-22 22:41:33
เขตฯ 05161275.0075.0075.002021-04-09 14:28:54
เขตฯ 0644100.00100.002021-03-27 21:08:36
เขตฯ 079666.6766.672021-03-27 21:08:39
เขตฯ 08111090.9190.9190.912021-04-15 11:06:16
เขตฯ 091010100.00100.002021-03-27 21:08:37
เขตฯ 10-02021-01-22 22:41:37
เขตฯ 111212100.00100.002021-03-27 21:08:46
เขตฯ 12-02021-01-22 22:41:43
เขตฯ 13---
 7258    80.56      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล M1, S, A ที่มีทีม Refracture Prevention (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาล M1, S, A (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 4.3
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>