ตัวชี้วัดที่ 039.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

Map

ร้อยละ

82.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.03 >= 2.06 >= 3.09 >= 4.13
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 82.26

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 1.03)Q2 (>= 2.06)Q3 (>= 3.09)Q4 (>= 4.13)FilesLast update
เขตฯ 0111981.8281.8281.8281.822021-10-05 12:59:07
เขตฯ 0288100.00100.00100.00100.002021-10-05 12:59:08
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.00100.002022-02-23 10:06:03
เขตฯ 04121083.3391.6791.6783.332022-09-09 15:27:27
เขตฯ 05161381.2575.0075.0081.2581.252022-09-09 15:27:38
เขตฯ 0614964.2964.2964.2964.292021-10-05 12:59:02
เขตฯ 0766100.00100.00100.00100.002021-10-05 12:59:04
เขตฯ 08111090.9190.9190.9190.912021-10-05 12:59:13
เขตฯ 091010100.00100.00100.00100.002021-10-05 12:59:04
เขตฯ 109222.2222.2222.2222.222021-10-05 12:59:06
เขตฯ 111212100.00100.00100.00100.002021-10-05 12:59:11
เขตฯ 1210880.0080.0080.002021-05-21 20:07:53
เขตฯ 13---
 12410282.26      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล M1, S, A ที่มีทีม Refracture Prevention (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาล M1, S, A (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 4.3
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-09 15:27:38
Update: สุพรรณบุรี

by Sorada

2021-10-05 12:59:10
Update: สมุทรสาคร

by Sorada

2021-10-05 12:59:10
Update: สมุทรสงคราม

by Sorada

2021-10-05 12:59:10
Update: เพชรบุรี

by Sorada

2021-10-05 12:59:10
Update: ประจวบคีรีขันธ์

by Sorada

log